Old Grand-Dad Golfclub Nederland

Logo OGD 2020 zwart transparant small 15 cm

2022-44  

Droom je thuis Poeldijk

 
Toegekend: € 3.500,–

Te besteden aan: een aanhanger voor een duofiets 

Stichting Droom je Thuis is opgericht in oktober 2012 en heeft ten doel het voorzien in een kleinschalige woongroep voor kinderen en jongvolwassenen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. De stichting is een zogenaamd ouderinitiatief.

Eind 2021 is de bouw gestart en in 2023 wordt het pand in gebruik genomen.
Twaalf toekomstige bewoners, allen met een ernstige of meervoudige beperking, hebben behoefte aan spel en speelmateriaal. In het bijzonder is nu de vraag naar een aanhanger voor de aanwezige duo-fiets, waardoor nog meer samen kan worden bewogen en ondernomen.

De OGD-schenking is een initiatief van Leo Vermeer, OGD Consul van De Hooge Rotterdamsche, ondersteund door André Pont OGD Regioconsul Centrum-West.

www.stichtingdroomjethuis.nl