Old Grand-Dad Golfclub Nederland

Cordaan Amsterdam

Toegezegd € 2.500, –

 

De stichting heeft onder andere ten doel het bieden van maatschappelijke dienstverlening aan mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke handicap en mensen met een psychiatrische stoornis en/of psychosociale problematiek.

Dit project is specifiek voor jongere cliënten met een handicap binnen Cordaan waarvoor een contact moment en een uitje meer dan waardevol is.
Op pad met een vrijwilliger tijdens een uitjes is uiterst waardevol voor gezondheid van onze cliënten.
Het gehele pakket voor de jeugd kost heel veel en elke bijdrage is welkom.

Project is tot stand gekomen zonder tussenkomst van een consul

https://cordaan.nl