Old Grand-Dad Golfclub Nederland

Logo OGD 2020 zwart transparant 1 cm hoog kopie 2

Stichting Papageno Huis Fryslan

Toegezegd € 3.000, –
Te besteden aan aanschaf roeimachine / hometrainer

Stichting Papageno is een initiatief van Jaap van Zweden en Aaltje van Zweden- van Buuren, die deze stichting hebben opgericht om kinderen en jongeren met autisme te helpen in hun ontwikkeling.
Papageno Huis Fryslân wordt gerealiseerd in de voormalige Gereformeerde Kerk, Pastorie en verenigingsgebouw Het Baken in Lemmer. De monumentale Kerkzaal wordt in ere hersteld en verduurzaamd en blijft openbaar toegankelijk . Na de verbouwing telt het Papageno Huis in Lemmer 17 studio’s voor jongvolwassenen met autisme en diverse begeleidings- en dagbestedingsruimten. Voor deze groep wordt gevraagd om een bijdrage voor fitness apparatuur. Kosten circa € 3.000

Dit project is een initiatief van Roy Mesken, consul GC de Groene Ster, Leeuwarden en gesteund door Luc ter Heide, regioconsul Noord-Oost

www.papageno.nl/huis/fryslan