Old Grand-Dad Golfclub Nederland

2023-2

Stichting IJssportdag

Toegezegd € 2500

De stichting IJssportdag is in 2019 opgericht om de organisatie omtrent de IJssportdag voor kinderen met een beperking verder te professionaliseren. Het bestuur bestaat uit 5 leden waarbij 3 leden afkomstig zijn vanuit School Lyndensteyn te Beetsterzwaag en 2 leden afkomstig zijn uit Tafelronde 68 te Heerenveen. Het doel is om het jaarlijkse evenement de IJssportdag voor kinderen met een beperking in Thialf te organiseren. Hierbij wordt het ene jaar dit evenement georganiseerd voor het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO 12-16 jaar) en het andere jaar voor het speciaal onderwijs (6-12 jaar)
Totaal budget : € 20.000
Vrije bijdrage, een beetje geënt op 700 deelnemers.
Op korte termijn. IJssportdag 2023 is op 17 maart en er hebben zich al 700 deelnemers aangemeld.

De OGD-schenking is een initiatief van Cor Pot, OGD Consul van Heerenveen, ondersteund door Luc ter Heide OGD Regioconsul Noord-Oost

www.ijssportdag.nl