Old Grand-Dad Golfclub Nederland

Logo OGD 2020 zwart transparant 1 cm hoog kopie 2

Villa PIP

Toegezegd € 3750,=

Voor de aanschaf van sport en speelmiddelen

Aan Villa Pip te Schin op Geul, thuis voor kinderen met autisme en ernstig verstandige beperking, is op 26 oktober door Henk Dresens en de clubconsul van het Rijk van Margraten Rob Zwanenburg een cheque uitgereiktvan €3.750,= voor de aanschaf van sport en speelmiddelen.

                                                       

De blije gezichten van de kinderen en begeleiders verraadt dat de bijdrage zeer welkom is.

En als de speelmiddelen er dan zijn kan er natuurlijk niet worden gewacht om ze in gebruik te gaan nemen.

                                                                                          

http://www.stichtingvillapip.nl