Old Grand-Dad Golfclub Nederland

Logo OGD 2020 zwart transparant 1 cm hoog kopie 2

De Vaandel in Heerhugowaard

Toegezegd € 3750,=

Te besteden aan een schommel voor de kleuters

Eind mei 2023 is het nieuwe Onderwijs -en Expertisecentrum De Vaandel in Heerhugowaard geopend. Het expertisecentrum biedt 400 kinderen uit Noord-Holland een passende onderwijsplek, waar zij ook de benodigde ondersteuning en zorg krijgen. In het expertisecentrum werken Stichting Heliomare en Stichting Aloysius nauw samen om de kinderen optimaal te laten ontwikkelen met uitzicht op een toekomst die recht doet aan hun mogelijkheden. De samenwerking zorgt ervoor dat er goed kan worden ingespeeld op de individuele zorgbehoefte van het kind. Het expertisecentrum is een fikse investering, zeker door de fors gestegen bouwkosten als gevolg van inflatie en energiecrisis. Dit betekend dat er onvoldoende middelen beschikbaar zijn om de speelpleinen in te richten. Om bij te dragen aan de grote wens van De Vaandel een fijne speelplek te realiseren, heeft de Stichting Old Grand Dad Nederland besloten een bedrag van € 3.750,= ter beschikking te stellen.

http://www.heliomare.nl