Old Grand-Dad Golfclub Nederland

Logo OGD 2020 zwart transparant 1 cm hoog kopie 2

SWZ Zorg (Stichting Vrienden van )

Toegezegd € 5.ooo, –

Te besteden aan financiële steun voor de aanschaf van een CDRL, een interactief zorginstrument

 

SWZ ondersteunt mensen met een lichamelijke of meervoudige beperking en mensen met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH) in alle fasen van hun leven.
Op locatie Zonhove in Son wonen ongeveer 170 mensen, waaronder 67 jongeren in de leeftijd van 5 tot 31 jaar.

Een CDRL maakt extra contact mogelijk tussen de patiënt en zijn verzorger of familie. Een vertaalslag tussen bewegen en geluid stimuleert de patiënt tot eigen handelen en bewegen.

                                     

Totale kosten circa € 7.000

De stichting zal zelf € 2.000 met acties bij elkaar halen om de aanschaf te realiseren.

www.swzzorg.nl  vrienden@swzzorg.nl