Old Grand-Dad Golfclub Nederland

Logo OGD 2020 zwart transparant 1 cm hoog kopie 2

Woonbegeleidingscentrum Pedagogisch Sociaal Werk in Nederweert

Toegezegd € 2.500,=

Voor de aanschaf van een SilverFit hometrainer met een virtueel systeem

Op 22 februari 2024 is in het Woonbegeleidingscentrum Pedagogisch Sociaal Werk te Nederweert een Cheque van € 2.500,= overhandigd door de Stichting Old Grand-Dad Club.  

Dit als een tegemoetkoming voor de aanschaf van SilverFit, een hometrainer met een virtueel systeem om met een beperking te laten bewegen. PSW ondersteunt o.a. cliënten met een verstandelijke beperking of ontwikkelingsvraag, zodat zij op eigen wijze richting en inhoud kunnen geven aan hun leven. De organisatie streeft ernaar om elk individu in staat te stellen om op eigen wijze vorm en betekenis te geven aan het leven, met het geloof dat iedereen een plek verdient in onze samenleving. 

 

In een geanimeerde sfeer heeft de overhandiging van de cheque plaatsgevonden in aanwezigheid van de cliënten, het personeel van PSW Nederweert, de clubconsul, en de donateur die het geïnitieerd, beiden laatsen van C&CC Crossmoor te Weert.