Old Grand-Dad Golfclub Nederland

Logo OGD 2020 zwart transparant 1 cm hoog kopie 2

Medisch Kindzorgcentrum City Kids (Vrienden van)

Toegezegd € 3000, –
Te besteden aan bijdrage aan de snoezelruimte van locatie de Parel in Delft

Onze missie is het bieden van kwalitatief hoogwaardige zorg en behandeling aan kinderen met een beperking en /of een verpleegkundige zorgvraag. Citykids vult een gat: kinderen die te gehandicapt zijn om in de normale kinderopvang of het (speciale) onderwijs mee te kunnen doen en dus, zonder de City Kids, bij hun ouders thuis zouden moeten blijven (of soms in een ziekenhuis of verpleeginstelling).
Binnen locatie Delft zijn drie groepen actief en worden dagelijks circa 40 kinderen behandeld.
Ontprikkelen en gelijktijdig stimuleren van zintuigen kan in de op te zetten snoezelruimte.

Totale kosten circa € 30.000. Specifieke hulpmiddelen voor bewegen circa € 3.000, hetgeen Citykids ons vraagt.

Dit project is een initiatief van Fons Orie, consul van de Koninklijke Haagsche GC, gesteund door Andre Pont de Regioconsul Centrum-West

www.citykids.nl

www.stichtingvriendenvancitykids.nl