Old Grand-Dad Golfclub Nederland

Logo OGD 2020 zwart transparant 1 cm hoog kopie 2

Esdege Reigersdaal, ODC de Carrousel, Hoorn

Toegezegd € 3.000
Te besteden aan bijdrage in aanschaf klimrek

De Carrousel biedt dagbesteding voor kinderen en jongeren met een verstandelijke en/of meervoudige beperking tot 18 jaar.
Naast 56 professionals in de organisatie zijn 23 vrijwilligers betrokken bij dit ODC.
In de gymzaal heeft het ODC springkussens, maar ontberen zij een klimrek, waaraan duidelijk behoefte is; kinderen willen klimmen en springen.
Totale kosten bedragen circa € 10.400, incl btw, plaatsen en verankeren.Bijdrage van de OGD is vrij, de Stichting kan zelf een tweede sponsor of eigen middelen aanwenden.

Dit project is een initiatief van Frans Kemner, consul van de Westfriese Golfclub, gesteund door Rem Komen, Regioconsul Noord-West

https://www.odcdecarrousel.st-er.nl/