Old Grand-Dad Golfclub Nederland

Ton Mulder Verdienste Mini 01

Ton Muller benoemd tot Grootvader van verdienste

Ton Muller Grootvader van verdienste

Ton Mulder Verdienste Mini 01

Bij de viering van het 9e lustrum van de stichting Old Grand Dad in het fraaie clubhuis van De Kennemer – de club waar het 45 jaar geleden allemaal begon – werd Ton Muller gehuldigd

voor zijn vele jaren als club- en regioconsul. Hij ontving uit handen van voorzitter Helgert van Raamt een fraaie ingelijste oorkonde ten teken van zijn benoeming tot Grootvader van Verdienste. Ton werd in 1997 clubconsul van de Haagse  golfclub Leeuwenbergh. Vanaf  2006 combineerde hij deze functie met die van Regio Consul voor de regio Centrum West. Een pittige en intensieve combinatie. Vanaf 2014 richtte hij zich volledig op zijn werk als Regio Consul. Vorig jaar besloot hij het wat rustiger aan te gaan doen en stopte hij met zijn vele werk dat hij voor de OGD deed. De OGD is Ton heel veel dank verschuldigd en het is dan ook zeer terecht dat hij deze eervolle titel mocht ontvangen en daarmee is toegetreden tot de bijzondere groep Honorairen van de OGD.