Old Grand-Dad Golfclub Nederland

GvV Richard Hannes Carlo

Verdienstelijke Grootvaders geeerd

Old Grand-Dad eert verdienstelijke grootvaders voor hun bijdragen OGD succes

GvV Richard Hannes Carlo

Afgelopen jaar is een aantal uiterst actieve grootvaders die meer dan 10 jaar een belangrijke bijdrage

aan onze stichting heeft geleverd benoemd tot Grootvaders van Verdienste. De bestuursleden Ed Eelman (Wedstrijden), Hannes van de Stadt (Redactie en Jaarberichten), Carlo Schuengel (Voormalig secretaris, bestuurslid Promotie en laatstelijk waarnemend secretaris) en Richard van Zelst (meer dan 13 jaar consul en regioconsul Noord West) ontvingen een fraaie oorkonde waarin dit besluit is vastgelegd.

Kijk voor verslag en foto impressie op Wedstrijden

GvV Ed Eelman